home       over de galerie          expositie (actueel)          expositiehistorie          kunstkoop en huren      

 

Sylvia Thijsen

09-07 t/m 28-08

HET WOUD WUIFT, HET BOS LOKT

In haar schilderijen zoekt Sylvia naar de beweging tussen actie en rust, van de hectiek van het leven zoals de warrige,
verstrengelde takken van de bomen haar tonen, naar de innerlijke rust die natuur kan brengen. Haar schilderijen zijn kleurrijke,
abstracte doeken waarin de speelsheid van de natuur zich weerspiegelt en haar persoonlijke emoties zich geworteld voelen.
De overkoepelende titel van deze serie schilderijen is: ‘Het woud wuift, het bos lokt’.
In haar schilderen verkent zij haar eigen woud dat gezien en beleefd wil worden;
het Latijnse woord silva betekent ‘woud’ en haar naam Sylvia betekent ‘bewoonster van het woud’.
De bomen komen als een aanwezige energie uit haar ervaren en niet uit de realiteit. Boom en achtergrond zijn in dezelfde vibratie verbonden.
Schilderijen vormen voor Sylvia een doorgeefluik van materie (verf, penselen, doek) naar geest (ervaren, fantasie, betekenis geven).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug